UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

The Landmark

The Landmark

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cosmos Housing
Quy mô: 3.765m2- 39 tầng
Thiết kế: UPI