UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

DA NANG HARBOR HOTEL

DA NANG HARBOR HOTEL

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Hưng Việt
Quy mô: 1.512m2 – 33 tầng
Thiết kế: UPI