UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Thiết kế Kiến trúc

Thiết kế Kiến trúc

Tư vấn thiết kế công trình kiến trúc đặc thù, nghiên cứu ứng dụng công trình thiết kế mẫu, các loại hình về nhà ở gia đình, nhà ở chung cư và một số loại hình công trình kiến trúc do UBND TP, Sở Xây dựng chỉ định và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có yêu cầu...

quote Planning urban design
quote

Successful urban planning is not just creating spaces to meet the physical needs of the people, it is planning for integrated communities that can thrive in an economically and socially vibrant environment

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Brochures UPI DA NANG

Brochures UPI DA NANG