UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

SON TRA APARTMENT

SON TRA APARTMENT

Vị trí: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân dân quận Sơn Trà
Quy mô: 4303m2 – 10 tầng
Thiết kế: UPI