UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Thiết kế Quy hoạch

Thiết kế Quy hoạch

Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch chung xây dựng, chi tiết sử dụng đất đai, chi tiết các khu chức năng đô thị và nông thôn, chi tiết chia lô xây dựng...

quote Planning urban design
quote

Successful urban planning is not just creating spaces to meet the physical needs of the people, it is planning for integrated communities that can thrive in an economically and socially vibrant environment

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Brochures UPI DA NANG

 Brochures UPI DA NANG