UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

NHÀ Ở XÃ HỘI CHU LAI

NHÀ Ở XÃ HỘI CHU LAI

Vị trí: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Danatol
Quy mô: 22.6ha – 2 block
Thiết kế: UPI