UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

GOLDEN ROCK HOTEL & APARTMENT

GOLDEN ROCK HOTEL & APARTMENT

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Toàn
Quy mô: 2654m2 – 33 tầng
Thiết kế: UPI