UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

CĂN HỘ CAO CẤP DA NANG MARINA

CĂN HỘ CAO CẤP DA NANG MARINA

Vị trí: Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BNC Land
Quy mô: 3.440m2 – 34 tầng
Thiết kế: UPI