UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

SEA THUAN PHUOC

SEA THUAN PHUOC

Vị trí: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 233.284m2 – 5 block
Thiết kế: UPI