UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

VINPEARL RESORT QUANG NAM

VINPEARL RESORT QUANG NAM

Vị trí: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Quy mô: 168,7ha
Thiết kế: FSC & EDSA - UPI