UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

Vị trí: Phường Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 1128,40 ha
Thiết kế: UPI