UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

KHU ĐÔ THỊ MỚI QUỐC TẾ ĐA PHƯỚC

KHU ĐÔ THỊ MỚI QUỐC TẾ ĐA PHƯỚC

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Quy mô: 171ha
Thiết kế: Aedas - UPI