UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Trung tâm hành chính quận Hải Châu

Trung tâm hành chính quận Hải Châu

Trung tâm hành chính quận Hải Châu được nghiên cứu quy hoạch, lập thiết kế kiến trúc tại số 270 Trần Phú Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Quy mô 8.010m2 – 5 tầng

Thiết kế : UPI