UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Tòa nhà Viettel Đà Nẵng

Tòa nhà Viettel Đà Nẵng

Quận Hải Châu, Đà Nẵng/ Hai Chau district, Da Nang

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 1 hecta, gồm 2 tháp Trung tâm phần mềm - văn phòng và tháp Thương mại - dịch vụ công nghệ cao

Thiết kế : UPI