UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Trụ sở các ban ngành TP Đà Nẵng

Trụ sở các ban ngành TP Đà Nẵng

Địa điểm: Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Quy mô: 10.257m2 – 6 tầng

Chủ đầu tư: UBND Đà Nẵng