UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng

Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng

Địa điểm: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy mô: 1.798m2 – 3 tầng