UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Thư viện Khoa học - Tổng hợp Đà Nẵng

Thư viện Khoa học - Tổng hợp Đà Nẵng

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công trình này được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 7.270 m2. Trong đó, diện tích đất dành cho công trình 2.073 m2, diện tích đất cho bãi đỗ xe 485 m2, diện tích đất dành cho đường giao thông và sân vườn 4.492 m2...

Công trình gồm có các hạng mục đầu tư chính như sau: xây mới khối thư viện và khối nhà hành chính với quy mô 2 tầng, cải tạo và nâng cấp khối nhà CLB tiếng Pháp, hạ tầng cảnh quan, sân vườn, đường giao thông...

Thiết kế: Jina Architects Co., Ltd - UPI