UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Đại hội Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

19.09.2022

 Thực hiện Công văn số 304-CV/ĐUSXD ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và Công văn số 363-CV/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc tổ chức đại hội chi bộ.

 Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham dự của toàn thể đảng viên Chi bộ và Đại biểu mời là Đại Diện BCH Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên và quần chúng ưu tú. 

 Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, 

 Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ mới; bầu cấp ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 Hình ảnh:
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội làm việc 

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong phần thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo Chính trị tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn hiện nay, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào tình hình thực hiện Nghị quyết, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

Hình ảnh:
Các đồng chí đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã lĩnh hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng chí đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên và của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Trong thời gian đến, yêu cầu chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đột xuất gắn liền với sự định hướng phát triển của ngành, của đơn vị, của thành phố và đối với các khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để có những giải quyết kịp thời, đặc biệt triển khai xây dựng hoàn thành Phương án hình thành bộ phận “Thông tin quy hoạch thành phố” ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực .

Hình ảnh:
Đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn. Kết quả Đại hội đã bầu: đồng chí Nguyễn Phúc Thọ, Viện trưởng làm Bí thư chi bộ; đồng chí Võ Văn Lễ, Phó Viện trưởng làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đinh Sỹ Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp làm chi ủy viên. Đại hội giao cho Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

  

 

Hình ảnh: 

Bỏ phiếu bầu Cấp ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư 

 

Hình ảnh:
Cấp ủy mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt

 

 Hình ảnh:
Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tặng hoa chi ủy khóa mới 

Đồng chí Nguyễn Phúc Thọ - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hình ảnh:
Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết

     Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội chi bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp sức vào thành công của Đại hội. Đại hội cũng kêu gọi tất cả đảng viên, viên chức, người lao động toàn Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, chuyên môn nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Hình ảnh:
Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng 

chụp hình lưu niệm với Đảng viên Chi bộ Viện