UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân

18.05.2023

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch có liên quan. Bao gồm các nội dung chính:

- Cập nhật hình dáng của Cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung. Tăng quy mô đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 7 ha và tăng đất giao thông khoảng 4 ha.

- Điều chỉnh khoảng 60 ha đất du lịch, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị thành đất rừng sản xuất đoạn giáp tuyến đường đèo Hải Vân và phía Bắc của khu vực đất an ninh quốc phòng để đảm bảo giữ lại khu vực rừng tự nhiên. Việc điều chỉnh giữ lại khu vực rừng tự nhiên đảm bảo phù hợp với Quy hoạch 3 loại rừng đang được rà soát theo quy định pháp luật về Lâm nghiệp.

- Cập nhật một phần diện tích đất cây xanh cách ly dọc tuyến đường nối vào cảng biển Liên Chiểu thành đất an ninh quốc phòng (kho xăng dầu quân đội) để phù hợp theo hiện trạng.

- Căn cứ điều kiện địa hình tại khu vực đèo Hải Vân để xác định lại ranh giới các chức năng trong quy hoạch chung, làm cơ sở triển khai các quy hoạch cấp dưới để đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch.

File đính kèm