UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Thông báo mời chào giá lịch block năm 2023

23.11.2022

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp lịch block năm 2023 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

 

Thực hiện Công văn số 4602/UBND-STC ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn việc xác định giá dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Giấy đề xuất ngày 21/11/2022 của Trưởng phòng Tổng hợp Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng về việc đặt mua lịch Block năm 2023 nhằm tặng cho Cán bộ, nhân viên, cán bộ hưu trí và các đối tác của Viện Quy hoạch.

Căn cứ nhu cầu thực tế của Viện Quy hoạch; kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp báo giá chi tiết như sau:

  • Kích thước: 25cm * 35cm, Block cực đại
  • Số lượng: 220 cuốn

Yêu cầu:

-  Block tranh phong cảnh.

-  Bao gồm hộp giấy, túi xách.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 25/11/2022

- Thời gian cung cấp hàng dự kiến: ngày 16/12/2022

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.