UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

Thông báo: mời chào báo giá sửa chữa xe ô tô con

23.03.2023

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa xe ô tô trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Giấy đề xuất ngày 20/3/2023 của phòng Tổng hợp Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng về việc sửa chữa xe ô tô 43E-1051 nhằm kịp thời phục vụ công việc tại cơ quan;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Viện Quy hoạch; kính đề nghị Quý đơn vị tiến hành kiểm tra và cung cấp báo giá việc sửa chữa xe ô tô 43E-1051, đảm bảo xe hoạt động ổn định, an toàn  như sau:

Yêu cầu:

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 24/3/2023

- Thời gian hoàn thành dự kiến: ngày 07/4/2023

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.