UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

SÂN VẬN ĐỘNG 40.000 CHỖ

SÂN VẬN ĐỘNG 40.000 CHỖ

Vị trí: Quận Cẩm Lệ
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 23.318m2
Thiết kế: Mooyoung Architects & Engineers Co., Ltd. - UPI