UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN

CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy mô: 94.000m2
Thiết kế: Aum & Lee - UPI