UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

CÔNG VIÊN KHUÊ TRUNG

CÔNG VIÊN KHUÊ TRUNG

Vị trí: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 21ha
Thiết kế: UPI