UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI CHÂU 1

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI CHÂU 1

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu 1
Quy mô: 1.808m2 – 3 tầng
Thiết kế: UPI