UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Vị trí: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 4.500ha
Thiết kế: Skidmore, Owings & Merrill - UPI