UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

TRƯỜNG LIÊN CẤP HÒA THUẬN ĐÔNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP HÒA THUẬN ĐÔNG

Vị trí: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng
Quy mô: 5.206m2 – 4 tầng
Thiết kế: UPI