UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

TRƯỜNG LIÊN CẤP FPT

TRƯỜNG LIÊN CẤP FPT

Vị trí: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị FPT
Quy mô: 9.137m2 – 7 tầng
Thiết kế: UPI