UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Đà Nẵng

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Đà Nẵng

Vị trí: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Sở y tế thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 14.200m2
Thiết kế: UPI