UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi

Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi

Vị trí: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Sở y tế thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 70.950m2
Thiết kế: UPI