UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

SUỐI KHOÁNG NÓNG MỸ AN

SUỐI KHOÁNG NÓNG MỸ AN

Vị trí: Phú Dương, Phú vang, Huế
Chủ đầu tư: My An Onsen Spa Resort
Quy mô: 36.762m2
Thiết kế: RMJM Singapore Pte Ltd - SCI Consulting JSC - UPI