October 6, 2015

Viện Quy Hoạch Đà Nẵng Nhiệt Liệt Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp


Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

       
Đại hội  sẽ quyết định những phương hướng, nhiệm vụ xây dựng thành phố giai đoạn 2015 – 2020; đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.    
        Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, xứng đáng là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung và là đô thị lớn của cả nước.
        Hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  Viện Quy hoạch Đà Nẵng mở chuyên đề “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII” của Đảng nhằm thông tin về sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại này và huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện của đại hội ./.

Xem thêm tại website Cổng TTĐT thành phố

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký