January 13, 2015

Văn phòng UBND thành phố

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

ĐT NHÀ RIÊNG/ email

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Nguyễn Viết Vĩnh

Phó T. Phòng, Quản lý theo dõi chung

05113.840.238

05113.937.801

0913.453.5860913.453.586

 

2

Lê Văn Quang

Phó T. Phòng (theo dõi Tài nguyên khoáng sản và Môi trường))

05113.822.133

 

0905.121.5590905.121.559

 

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Xử lý thủ tục thu hồi đất, giao đất, Giấy chứng nhận QSDĐ, chung cư

05113.822.133

05113.644.617

0905.268.9110905.268.911

 

4

Nguyễn Hoàng Việt

Quy hoạch, đất quốc phòng, đất rẻo

05113.840.238

 

0985.000.730

 

5

Nguyễn Văn Duy

Quy hoạch, đất Tôn giáo

05113.840.238

duynguyenkts@yahoo.com

0903.570.1340903.570.134

 

6

Nguyễn Sỹ Trí

Quảng cáo, điện chiếu sáng

05113.822.133

 

0917.666.556

 

7

Lê Thanh Hà

Quản lý dự án

05113.849.542

05113.643.789

0903.581.8950903.581.895

 

8

Nguyễn Minh Tuấn

Ô nhiễm môi trường

05113.822.133

05113 625.789

0908.799.4580908.799.458

 

9

Trương Văn Thuận

Quản lý các bãi biển

05113.849.542

 

0982.102.5280982.102.528

 

10

Nguyễn Văn Trí

Cấp thoát nước, nước thải, chống ngập

05113.822.133

 

0903.535.2570903.535.257

 

11

Diệp Xuân An

Điện lưới các KDC, KCN (điện sinh hoạt, điện sản xuất)

05113.822.133

 

0914.148.678

 

12

Võ Đại Hiệp

Quản lý dự án

05113.849.542

05113.670.492

0919.805.012

 

13

Lê Phước Nghĩa

Sửa chữa cầu, đường

05113.849.542

05113.951.199

0988.617.762

 

14

Nguyễn Minh Cảnh

Trật tự du lịch

05113.822.133

05113.613.953

0905.554.6650905.554.665

 

15

Nguyễn Khương

Quản lý công viên, cây xanh

05113.840.238

 

0983.099.5850983.099.585

 

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký