August 1, 2019

Trung tâm Ươm tạo khu Công nghệ cao

Tên dự án: Trung tâm Ươm tạo khu Công nghệ cao

Thiết kế: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

Địa điểm: Vị trí khu đất: Khu B5-1, đường số 6, Khu công nghệ cao Đà nẵng, huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng.

- Phía Bắc giáp: Tuyến đường số 6 B=22,5m (6,0+10,5+6,0);

- Phía Nam giáp:  Đất Khu công nghệ cao Đà Nẵng;

- Phía Tây giáp:  Đất Khu công nghệ cao Đà nẵng;

- Phía Đông giáp: Tuyến đường số 9 B=22,5m

Quy mô dự án: Tổng diện tích quy hoạch : 34.493 m2


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký