August 1, 2019

Trụ sở làm việc các Ban quản lý

Tên dự án: Trụ sở làm việc các Ban quản lý và đơn vị sự nghiệp

Thiết kế: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

Địa điểm: Vị trí khu đất thuộc phường Hòa Xuân - quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, có tứ cận tiếp giáp:

+ Phía Đông Bắc: Giáp đường Võ An Ninh

+ Phía Đông Nam: Giáp đường Võ Sạ

+ Phía Tây Nam : Giáp đường Cồn Dầu 8

+ Phía Tây Bắc: Giáp đường Võ Văn Ngân

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất quy hoạch: 10.257 m2


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký