November 15, 2018

Thiết kế đô thị Khu khách sạn và dân cư SaPhia

 Thông tin về dự án Khu khách sạn và dân cư SaPhia: 

Địa điểm: phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Các mặt tiếp giáp:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch có vị trí:

- Phía Bắc giáp     : Đường Nguyễn Đức Thuận.

- Phía Nam giáp   : Đường Minh Mạng.

- Phía Tây giáp     : Đường Nguyễn Khắc Viện.

- Phía Đông giáp  : Đường Võ Nguyên Giáp.

  Quy mô khu đất:

Tổng diện tích khu đất điều chỉnh quy hoạch: 62.539,80 m2.

*Hướng dẫn thiết kế đô thị và quy định quản lý kiến trúc đối với thiết kế xây dựng nhà phố liên kề:

   Hướng dẫn về thiết kế xây dựng kiến trúc công trình nhà ở, công trình thương mại kết hợp ở:

 Thông tin chung.

+ Đất khách sạn – căn hộ Condotel: ký hiệu A2;

+ Đất kết hợp thương mại B2;

+ Đất trường mẫu giáo: ký hiệu MG;

+ Đất Shop House: ký hiệu SH;

+ Đất công viên, cây xanh: ký hiệu CX;

Chỉ giới xây dựng, độ vươn ban công, khoảng lùi và tầng cao xây dựng:

Chỉ giới xây dựng và khoảng lùi:

* Nhà ở kết hợp thương mại:

- Các công trình giáp đường có mặt cắt lòng đường 15,0m(đường Nguyễn Khắc Viện, đường Nguyễn Đức Thuận); và đường quy hoạch có mặt cắt lòng đường 10,5m thì : Chỉ giới xây dựng mặt tiền lùi vào 3,0m so với chỉ giới đường đỏ,cạnh sau lùi vào 1,0m so với chỉ giới đường đỏ, ban công mặt tiền được vươn ra 1,5m so với chỉ giới xây dựng;

- Đối với công trình giáp đường quy hoạch có mặt cắt lòng đường 7,5m thì : Chỉ giới xây dựng mặt bên lùi vào 1,5m so với chỉ giới đường đỏ;

- Đối với trường hợp các thửa đất nằm tại vị trí góc đường sẽ xin giấy phép xây dựng theo quy mô thực tế và tuân thủ theo điều lệ quản lý kiến trúc của thành phố;

- Đối với chủ sử dụng đất có nhu cầu xây dựng trên khu đất từ 02 lô liền kề trở lên thì phải được Sở Xây dựng xem xét phương án kiến trúc từng trường hợp cụ thể trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo (Lưu ý: Phương án kiến trúc bao gồm: mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng công trình, mặt đứng chính, các mặt đứng bên với tỉ lệ theo quy định và có phối cảnh in màu kèm theo; có phương án bố trí bãi đỗ đậu xe đảm bảo diện tích theo quy định; có giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy…).

* Công trình khách sạn – căn hộ Condotel:

- Các công trình giáp đường Võ Nguyên Giáp có mặt cắt lòng đường 15,0m và đường Minh Mạng có dải phân cách ở giữa (đường đôi là 15,0m) thì : Chỉ giới xây dựng mặt tiền lùi vào 6,0m so với chỉ giới đường đỏ; Khối đế (từ tầng 2-4) được vươn về phía mặt tiền 3,0m so với chỉ giới xây dựng; khối tháp không được vươn bất cứ chi tiết kiến trúc nào ra ngoài chỉ giới xây dựng. Cạnh bên các công trình lùi vào 2,0m so với ranh giới thửa đất.

- Đối với mặt đứng công trình giáp với đường quy hoạch có mặt cắt lòng đường là 7,5m thì: Chỉ giới xây dựng mặt đứng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với trường hợp các thửa đất nằm tại vị trí góc đường sẽ xin giấy phép xây dựng theo quy mô thực tế và tuân thủ theo điều lệ quản lý kiến trúc của thành phố.

* Công trình trường mẫu giáo:

- Công trình giáp đường quy hoạch có mặt cắt lòng đường7,5m) thì : Chỉ giới xây dựng mặt tiền lùi vào 4,0m so với chỉ giới đường đỏ; Cạnh bên và cạnh sau lùi vào 2,0m so với chỉ giới đường đỏ.

* Công trình Shop House:

- Công trình giáp đường quy hoạch có mặt cắt lòng đường7,5m) thì : Chỉ giới xây dựng mặt tiền lùi vào 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Quy định về tầng cao xây dựng:

* Nhà ở kết hợp thương mại:

- Đối với nhà ở xây dựng trên 01 thửa đất tiếp giáp với đường, số tầng tối đa là 09 tầng (kể cả tầng lửng, tầng kỹ thuật).

* Công trình khách sạn – căn hộ Condotel :

- Đối với công trình xây dựng trên 01 thửa đất tiếp giáp với đường, chiều cao số tầng tối đa từ 23-26 tầng (kể cả tầng lửng, tầng kỹ thuật) – xem các mặt đứng khai triển – bản vẽ TKĐT 02/02. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế thi công phải tuân thủ theo tĩnh không sân bay và các tiêu chuẩn có liên quan).

- Đối với trường hợp công trình xây dựng trên thửa đất có ký hiệu A2-17, A2-18. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế thi công phải xin ý kiến của bộ tổng tham mưu/ bộ quốc phòng về giới hạn chướng ngại vật hàng không.

* Công trình trường mẫu giáo:

- Đối với công trình xây dựng trên 01 thửa đất tiếp giáp với đường, số tầng tối đa là 02 tầng (kể cả tầng lửng và tầng kỹ thuật).

* Công trình Shop House:

- Đối với công trình xây dựng trên 01 thửa đất tiếp giáp với đường, số tầng tối đa là 02 tầng (kể cả tầng lửng và tầng kỹ thuật).

 Quy định về chiều cao tầng:

* Đối với đất ở kết hợp thương mại:

Tầng 1: 3,90m; từ tầng 2 trở lên 3,60m/01 tầng; Trường hợp có tầng lửng thì cốt sàn tầng 2 là 5,60m so với cốt vỉa hè tại vị trí xây dựng.

* Đối với công trình Khách sạn – căn hộ Condotel:

Việc xây dựng phải tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy định quản lý xây dựng của thành phố ban hành. Khi thiết kế xây dựng phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu quy định. Yêu cầu tuân thủ theo chiều cao tỉnh không sân bay khi xây dựng tại khu vực.

 Quy định về cao độ tầng 1(tầng trệt):

* Đối với đất ở:

Cao hơn so với cốt nền vỉa hè là 0,2m; trường hợp chừa sân trước chiều cao không quá 0,45m.

 Quy định về Tầng hầm của công trình:

Đối với công trình nhà ở kết hợp thương mại có tầng cao từ 09 tầng trở lên phải có tầng hầm hoặc tầng nửa hầm để đỗ đậu xe.

Đối với công trình khách sạn – căn hộ Condotel khi xây dựng yêu cầu phải có tầng hầm theo tiêu chuẩn kiến trúc dành cho các công trình khách sạn.

Tải xem: Quyết định, Thuyết minh, Bản vẻ


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký