January 13, 2015

Phòng Quản lý đô thị - Quận Sơn TràDANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ -Q. SƠN TRÀ

ĐT: 0511.3944058

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Lưu Văn Hào

Trưởng Phòng

 

0913488494

 

2

Đào Quang Vinh

Phó Phòng

 

0913465760

 

3

Hoàng Công Thanh

Phó Phòng

 

0905023117

 

4

Đinh Đức Dũng

Chuyên Viên

 

0935636269

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Kế Toán

 

0986439168

 

6

Phạm Văn Thường

Chuyên Viên

 

0913488187

 

7

Nguyễn Tẫn

Chuyên Viên

 

0986227999

 

8

Nguyễn V Thống

Chuyên viên

 

0905774875

 

9

Chung Thị Thanh Nhân

Chuyên Viên

 

0905417875

 

10

Cao Xuân Sơn

Chuyên Viên

 

0934993665

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký