January 13, 2015

Phòng Quản lý đô thị - Quận Liên ChiểuDANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ -Q.LIÊN CHIỂU

ĐT: 05113845196; 05113768703; 05113768705; 05113768703

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Nguyễn Nhường

Trưởng Phòng

 

0905126472

 

2

Lê Văn Ngẫu

Phó Phòng

 

0905205469

 

3

Trần Quang Vinh

Phó Phòng

 

0914158725

 

4

Lê Anh Dũng

Chuyên Viên

 

0905444545

 

5

Lê Thế Nhân

Chuyên Viên

 

0905050580

Đã chuyển làm PCVP quận LC

6

Nguyễn Văn Bình

Chuyên Viên

 

0905174190

 

7

Nguyễn Quang Vũ

Chuyên Viên

 

0988787849

 

8

Nguyễn duy Dự

Chuyên viên

 

0905533811

 

9

Phạm Phương Thảo

Chuyên Viên

 

0905434577

 

10

Trầm Thị Ngọc Tâm

Chuyên Viên

 

0949429091

 

11

Đặng Quang Vinh

Chuyên Viên

 

0934774747

 

12

Đặng Ngọc Tuấn

Chuyên Viên

 

0905001177

 

13

Dương Quốc Dũng

Chuyên Viên

 

0905864346

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký