January 13, 2015

Phòng Quản lý đô thị - Quận Hải ChâuDANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ -Q.HẢI CHÂU

ĐT: 05113768705; 05113845196; 05113768704

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Đặng Văn Sỷ

Trưởng Phòng

 

0905108252

 

2

Lê Ngọc Cường

Phó Phòng

 

0905205469

 

3

Trần Thị Tuyết Nhung

Phó Phòng

 

0914934898

 

4

Hồ Thị Hiền

Chuyên Viên

 

0906450023

 

5

Võ Văn Lang

Chuyên Viên

 

0905117015

 

6

Lê Thj Huỳnh Nga

Chuyên Viên

 

0983223565

 

7

Lê Thị Hải Châu

Chuyên Viên

 

0977281677

 

8

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

 

0905200087

 

9

Phan Bắc Quảng

Chuyên Viên

 

0905185152

 

10

Ngô Ngọc Tuấn

Chuyên Viên

 

0985551717

 

11

Lê Phúc Bình

Chuyên Viên

 

0983448255

 

12

Hà Ngọc Đức

Chuyên Viên

 

0914132337

 

13

Phạm Thu Thảo

Chuyên Viên

 

0905313159

 

14

Trần Thị Nhũ My

Kế Toán

 

0905015063

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký