January 13, 2015

Phòng Quản Lý đô thị - Quận Cẩm LệDANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ -Q.CẨM LỆ

ĐT: 05113674371

Fax: 05113674371

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hữu Hơn

Trưởng Phòng

 

0903513577

 

2

Võ Văn Thanh

Phó Phòng

 

0905018019

 

3

Lê Hoài Nam

Phó Phòng

 

0905194999

 

4

Đoàn Mưu

Chuyên Viên

 

0905227236

 

5

Lê Trùng Dương

Chuyên Viên

 

0982261571

 

6

Lê Văn Đình

Chuyên Viên

 

0932656819

 

7

Võ Thành Quý

Chuyên Viên

 

01698017818

 

8

Nguyễn Thị Kiều Tâm

Chuyên viên

 

0935006546

 

9

Mai Thị Anh Thư

Chuyên Viên

 

0982194574

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký