January 13, 2015

Phòng Công thương Hòa VangDANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG THƯƠNG HOÀ VANG
ĐT: 05112218394

Fax: 05113846994

STT

HỌ TÊN

LĨNH VỰC THEO DÕI

SỐ ĐT CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Phạm văn Tôn

Trưởng Phòng

 

0905144677

 

2

Nguyễn Hữu Chất

Phó Phòng

 

0905102110

 

3

Nguyễn Xuân Đại

Phó Phòng

 

0905133638

 

4

Nguyễn Thị Lành

Chuyên Viên

 

0974331471

 

5

Nguyễn Văn Bửu

Chuyên Viên

 

0905827282

 

6

Phạm Thanh

Chuyên Viên

 

0905186310

 

7

Lê Phương Nam

Chuyên Viên

 

0989434339

 

8

Lê Văn Hùng Vương

Phó Phòng

 

0983415419

 

9

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Chuyên Viên

 

0905245121

 

10

Lê Thị Thuỳ Dương

Chuyên Viên

 

0905715160

 

 

 

 

 

 

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký