February 3, 2015

Nhà biểu diễn đa năng thành phố Đà Nẵng

Loại dự án:   Nhà biểu diễn Đa Năng 
Chủ đầu tư:   Sở Văn hóa Thông tin tp Đà Nẵng 
Vị trí:   Khu đất tại Công viên Đông Nam Đài tưởng niệm 
Năm thực hiện:   2007 
- Miêu tả:     
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch: 47.609 m2. Công công trình chính:- Công trình xây dựng: Cấp I. - Bậc chịu lửa: cấp I. - Diện tích khu đất: 47.609 m2. - Các hạng mục sau: + phòng khán giả với sức chứa bằng 4200 chổ ngồi. + Sân khấu biểu diễn đa năng. + Khu hóa trang nghỉ ngơi của diễn viên. + Khu giải khát, giải lao và các dịch vụ khác. + Khu điều hành quản lý. + Khu WC, kho tàng và sửa chữa.- Nội dung quy mô: Chiều cao tầng: 3 tầng; giàn mái cao 31.4 m. Tổng diện tích sàn sử dụng: 9807.7 m2. Năm thiết kế: 2004-2005. Tổng mức đầu tư: 89,706,540,000 VND

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký