August 2, 2018

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê

Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Thanh Khê được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo QĐ số 2900/UBND gồm 24 điểm, trong đó 07 Trung tâm văn hóa thể thao (02 hiện trạng, 04 cải tạo và 01 mới), 07 nhà văn hóa (02 hiện trạng, 05 mới), 10 khu thể thao (03 hiện trạng và 07 mới).


       A. Cấp quận: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Khê:

- Vị trí: Số 21 đường Hồ Tương, phường An Khê.

- Diện tích: 53.727 m2.

B. Cấp phường:

1. Phường Thanh Khê Tây: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu đất A2-1 thuộc dự án Khu TĐC Thanh Lộc Đán.

- Diện tích: 605 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Chọn một khu đất tại dự án Tuyến cống Khe Cạn đoạn từ tuyến đường sắt tới kênh Phú Lộc.

- Diện tích: 2.000 m2.

  2. Phường Thanh Khê Đông: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu đất chung cư khu C Thanh Lộc Đán cũ.

- Diện tích: 2.274 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Số 16 đường Thanh Khê 2.

- Diện tích: 1.600 m2.

c. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Tổ 29 cũ (75 mới) Khu dân cư Thái Nê.

- Diện tích: 1.390 m2.

d. Trung tâm văn hóa thể thao - Nhà văn hóa:

- Vị trí: Đường Yên Khê 2, thửa đất 214, tờ bản đồ số 9.

- Diện tích: 171 m2.

3. Phường An Khê: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: K289 đường Trường Chinh.

- Diện tích: 732 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Nhà văn hóa:

- Vị trí: Số 178 đường Nguyễn Đình Tựu.

- Diện tích: 758 m2.

c. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 5, thuộc KDC Phần Lăng 2.

- Diện tích: 718 m2.

* Tổng diện tích các thiết chế văn hóa thuộc Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường có Trung tâm Văn hóa thể thao Quận nên có thể kết hợp sử dụng.

4. Phường Hòa Khê: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: K249 đường Hà Huy Tập.

- Diện tích: 522 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 8 tại K249 đường Hà Huy Tập

- Diện tích: 278 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vườn dạo cạnh nhà thờ tộc Nguyễn

- Diện tích: 751 m2

* Tổng diện tích các thiết chế văn hóa thuộc Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên có thể kết hợp sử dụng thêm tại Trung tâm Văn hóa thể thao Quận.

5. Phường Xuân Hà: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Đường Xuân Đán 1.

- Diện tích: 3.587 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Số 270 đường Trần Cao Vân.

- Diện tích: 279 m2.

6. Phường Chính Gián: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Số 352 đường Điện Biên Phủ.

- Diện tích: 1.118 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Khu đất quy hoạch nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp cây xanh vườn dạo tại khu dân cư 22.

- Diện tích: 314 m2.

* Tổng diện tích các thiết chế văn hóa phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

7. Phường Tam Thuận: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: K101 Đinh Tiên Hoàng.

- Diện tích: 400 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Chọn một khu đất tại Ga đường sắt sau khi di dời sử dụng chung với phường Tân Chính.

- Diện tích: 2.500 m2

8. Phường Tân Chính: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trường tiểu học Trần Cao Vân cơ sở 3 đường Hoàng Hoa Thám.

- Diện tích: 394 m2

* Kết hợp sử dụng chung với phường Tam Thuận khu thể thao đề xuất mới tại Ga đường sắt sau khi di dời.

9. Phường Vĩnh Trung: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Số 4 đường Bàu Hạc 6.

- Diện tích: 906 m2.

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

10. Phường Thạc Gián: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 36, thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8, kiệt đường Phan Thanh.

- Diện tích: 180 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 37, thửa số 223, tờ bản đồ số 8.

- Diện tích: 420 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất góc bờ hồ Thạc Gián – đường Tản Đà.

- Diện tích: 1.394 m2.

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất./


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký