August 1, 2018

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu

          Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Hải Châu được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo QĐ số 3563/UBND gồm có 34 điểm, trong đó 14 Trung tâm văn hóa thể thao (01 hiện trạng, 05 cải tạo và 08 mới), 06 nhà văn hóa (05 hiện trạng, 01 mới), 14 khu thể thao (06 hiện trạng và 08 mới).

          A. Cấp quận: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao quận Hải Châu:

- Vị trí: Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Khánh Toàn, đường Tân An 3, Tân An 4.

- Diện tích: 3.680 m2.

* Diện tích các Trung tâm văn hóa thể thao quận nhỏ hơn 5.000 m2, tuy nhiên do địa bàn quận Hải Châu là quận trung tâm, không còn đất trống diện tích lớn phù hợp. Đề xuất cho xây cao tầng đề đủ diện tích cho các chức năng.

B. Cấp phường:

1. Phường Thuận Phước: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nhà văn hóa hiện trạng tại số 25 đường Đầm Rong 1.

- Diện tích: 400 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi giải trí tại tổ 36 đường Nguyễn Đức Cảnh.

- Diện tích: 425 m2.

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Công viên Đầm Rong 2.

- Diện tích: 7.374 m2.

  2. Phường Thanh Bình: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trường mẫu giáo Măng Non cơ sở 2 sau khi di dời – K33/6 đường Ông Ích Khiêm.

- Diện tích: 201 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi giải trí tại đường Ông Ích Đường, Thanh Thủy, đối diện khách sạn Công đoàn.

- Diện tích: 5.539 m2.

* Tổng diện tích các thiết chế văn hóa thuộc Trung tâm văn hóa thể thao phường lớn hơn 2.500 m2.

3. Phường Thạch Thang: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Lập 2 - K57 đường Nguyễn Chí Thanh.

- Diện tích: 465 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Nhà văn hóa:

- Vị trí: K26/1 đường Lý Thường Kiệt.

- Diện tích: 500 m2.

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

4. Phường Hải Châu 1: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trụ sở UBND phường hiện trạng, kết hợp với Đình làng Hải Châu.

- Diện tích: 1.500 m2.

* Đề xuất chọn địa điểm mới cho trụ sở UBND phường theo 02 phương án:

+ Chuyển giao khu đất nguồn gốc quốc phòng ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương (Bệnh viện Bình Dân cũ), khoảng 3.600 m2 để xây UBND phường mới. Dành một phần khuôn viên làm chi nhanh khu vui chơi thể thao của TTVHTT.

+ Cho phép UBND quận Hải Châu (Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại sân vận động Chi Lăng) nghiên cứu phương án hoán đổi 05 lô đất đã bố trí tái định cư nhưng chưa xây dưng tại khu tái định cư Ban nghĩa trang cũ để sử dụng (06 lô TĐC, diện tích 555m2) làm trụ sở UBND phường.

5. Phường Hải Châu 2: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nhà văn hóa tại số 36 đường Triệu Nữ Vương.

- Diện tích: 465 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất trống sau lưng lô A2 Khu thương xá Vĩnh Trung.

- Diện tích: 218 m2.

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

6. Phường Phước Ninh: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trụ sở cơ quan Dân chính Đảng cũ, số 23 Trần Bình Trọng.

- Diện tích: 1.653 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Nhà văn hóa tại số 94 Hoàng Văn Thụ.

- Diện tích: 216 m2.

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

7. Phường Nam Dương: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trường mẫu giáo Ngọc Lan sau khi di dời – số 174 đường Triệu Nữ Vương.

- Diện tích: 300 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Thành tại H14/29- K266 Hoàng Diệu.

- Diện tích: 306 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Nhà sinh hoạt cộng đồng Định Thọ, cạnh lô đất A2 Nguyễn Văn Linh.

- Diện tích: 206 m2

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

8. Phường Bình Hiên: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 02 – K356/66 Hoàng Diệu.

- Diện tích: 1.019 m2

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Nhà văn hóa tại số 16 đường Trưng Nữ Vương.

- Diện tích: 135 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 01 – thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17.

- Diện tích: 226 m2

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

9. Phường Bình Thuận: 02 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nhà văn hóa tại số 230 đường Trưng Nữ Vương.

- Diện tích: 1.041 m2

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi giải trí tại K482 Hoàng Diệu.

- Diện tích: 771 m2

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

10. Phường Hòa Thuận Đông: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu đất tại K3/22 Phan Thành Tài.

- Diện tích: 1.250 m2.

b. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 4, thửa số 147, tờ bản đồ số 2.

- Diện tích: 457 m2

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

11. Phường Hòa Thuận Tây: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu đất tại đường Đặng Thùy Trâm, thửa số 14, tờ bản đồ số 15.

- Diện tích: 693 m2

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 13,14,15,16 tại K119 Nguyễn Hữu Thọ.

- Diện tích: 326 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi giải trí tại K62/15 đường Thi Sách.

- Diện tích: 694 m2

* Diện tích Trung tâm văn hóa thể thao phường nhỏ hơn 2.500 m2, tuy nhiên trên địa bàn phường không còn quỹ đất.

12. Phường Hòa Cường Bắc: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi và nhà sinh hoạt cộng đồng tại số 28 đường Lê Bá Trinh.

- Diện tích: 1.760 m2

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu công viên tại khu chung cư lâm đặc sản Hòa Cường sau khi di dời.

- Diện tích: 2.187 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 08 – thửa đất số 43, tờ bản đồ số 31.

- Diện tích: 419 m2

13. Phường Bình Hiên: 03 điểm thiết chế văn hóa.

a. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nhà văn hóa Tiên Sơn 3, kiệt đường 2-9.

- Diện tích: 333 m2

b. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu vui chơi tổ 14.

- Diện tích: 217 m2

c. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất công viên cây xanh tại ngã tư đường Trần Đức Thảo - Tố Hữu.

- Diện tích: 1.880 m2

d. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 11&12 tại K521 đường Núi Thành – thửa đất số 179+180, tờ bản đồ số 15.

- Diện tích: 426 m2

e. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu đất mồ mả số 13 tại K111-H29 đường 2-9 – thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17.

- Diện tích: 314 m2


                                                                            www.danangupi.vn


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký