August 2, 2018

Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang

Mạng lưới thiết chế văn hóa huyện Hòa Vang được UBND TP phê duyệt theo QĐ số 5677/UBND gồm 21 điểm, trong đó 10 Trung tâm văn hóa thể thao (05 hiện trạng, 05 mới), 02 nhà văn hóa (01 hiện trạng, 01 cải tạo), 09 khu thể thao (03 hiện trạng, 04 cải tạo và 02 mới).


       A. Cấp huyện: 01 điểm thiết chế văn hóa.

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Vang:

- Vị trí: Thôn Cẩm Trung, xã Hòa Phong.

- Diện tích: 35.000 m2.

B. Cấp xã:

1. Xã Hòa Bắc: 02 điểm thiết chế văn hóa.

1.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất DT và khu đất TDTT bên cạnh trường mầm non.

- Diện tích: 14.156 m2.

1.2. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Sân vận động gần cầu Phò Nam, thôn Nam Yên.

- Diện tích: 7.500 m2.

  2. Xã Hòa Liên: 02 điểm thiết chế văn hóa.

2.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A2-3 đường DT601, cạnh đình làng Quan Nam.

- Diện tích: 2.533 m2.

2.2. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao sau lưng UBND xã.

- Diện tích: 8.908 m2.

3. Xã Hòa Ninh: 01 điểm thiết chế văn hóa – Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Trung tâm văn hóa thể thao xã, đường DT602, cạnh UBND xã.

- Diện tích: 14.001 m2.

4. Xã Hòa Sơn: 02 điểm thiết chế văn hóa.

4.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A1-4, nhà văn hóa xã Hòa Sơn và khu đất TDTT bên cạnh trường tiểu học xã Hòa Sơn.

- Diện tích: 11.601 m2.

4.2. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao thuộc Khu tái định cư Tây Bắc – Khu số 6 DT602.

- Diện tích: 7.237 m2.

5. Xã Hòa Nhơn: 03 điểm thiết chế văn hóa.

5.1. Trung tâm văn hóa thể thao – Nhà văn hóa:

- Vị trí: Lô đất A2-2 thuộc Khu trung tâm xã Hòa Nhơn.

- Diện tích: 1.910 m2.

5.2. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu trung tâm thể thao xã Hòa Nhơn.

- Diện tích: 7.956 m2.

5.3. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao thuộc Khu tái định cư Hòa Nhơn.

- Diện tích: 11.030 m2.

6. Xã Hòa Phong: 02 điểm thiết chế văn hóa.

6.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Nằm trong khu trung tâm xã Hòa Phong.

- Diện tích: 2.500 m2.

6.2. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao thôn Túy Loan Đông 2, quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Phong.

- Diện tích: 11.036 m2.

7. Xã Hòa Phú: 01 điểm thiết chế văn hóa - Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A2-1 và khu TDTT thuộc khu trung tâm xã Hòa Phú.

- Diện tích: 14.567 m2.

8. Xã Hòa Khương: 02 điểm thiết chế văn hóa.

8.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A2-4 và khu thể thao thuộc khu trung tâm xã Hòa Khương.

- Diện tích: 14.296 m2

8.2. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao thôn Phú Sơn 1 – đường Quốc lộ 14B.

- Diện tích: 8.591  m2

9. Xã Hòa Tiến: 02 điểm thiết chế văn hóa.

9.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A1-2 đường Hòa Phong – Hòa Tiến, hiện là Nhà Văn hóa và Câu lạc bộ hưu trí xã Hòa Tiến .

- Diện tích: 2.828 m2

9.2. Trung tâm văn hóa thể thao – Khu thể thao:

- Vị trí: Khu thể thao thôn Dương Sơn, thửa đất số 1070 tờ bản đồ số 5.

- Diện tích: 8.600 m2

10. Xã Hòa Châu: 02 điểm thiết chế văn hóa.

10.1. Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A2-3 và khu đất TDTT thuộc khu trung tâm xã Hòa Châu.

- Diện tích: 12.678 m2.

10.2. Trung tâm văn hóa thể thao - Khu thể thao:

- Vị trí: Sân vận động thôn Quang Châu, thửa 643 tờ bản đồ số 9.

- Diện tích: 6.850 m2

11. Xã Hòa Phước: 01 điểm thiết chế văn hóa - Trung tâm văn hóa thể thao:

- Vị trí: Lô đất A2-1- khu vui chơi giải trí xã Hòa Phước và khu đất TDTT bên cạnh UBND xã.

- Diện tích: 12.721 m2


                                                                    www.danangupi.vn


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký