February 27, 2017

DS Ban Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email(…@danang.gov.vn)

Điện thoại(0236…)

1

Đinh Thế Vinh

Viện trưởng

vinhdt

3.891.563

2

Võ Văn Lễ

P. Viện trưởng

levv

 

3

Nguyễn Phúc Thọ

P. Viện trưởng

thonp

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký