March 16, 2021

Điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 chính thức được phê duyệt

Ngày 15/03, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được phê duyệt, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có giá trị quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng trong vùng, quốc gia và quốc tế.

Về mục tiêu phát triển, theo đồ án quy hoạch chung được điều chỉnh, sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Xây dựng Đà Nẵng trở thành phành phố cảng biển, đô thị quốc tế với vị trí hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên. Trở thành đô thị sinh thái hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc.

Dưới đây là toàn bộ Quyết định:

Toàn bộ hồ sơ Quy hoạch chung: Tải xem


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký