December 22, 2017

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2981/BXD-QHKT phúc đáp UBND TP Đà Nẵng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật các dự án: Khu công nghiệp (KCN) Hoà Cầm - giai đoạn 2, KCN Hoà Nhơn, KCN Hoà Ninh.

 
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cần phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ đối với việc hình thành 03 KCN Hoà Cầm giai đoạn 2 (119 ha), KCN Hoà Ninh (400 ha), KCN Hoà Nhơn (393,57 ha), trong đó làm rõ các nội dung: mức độ ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị; giải pháp quy hoạch của các quy hoạch chi tiết KCN; khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng (giao thông, cấp điện, cấp nước, nguồn tiếp nhận xả thải…) đối với việc hình thành các KCN; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

UBND TP Đà Nẵng cần thực hiện đầy đủ trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và nội dung tại Văn bản số 555/TTg-CN ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN TP Đà Nẵng đến năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh cục bộ gửi về Bộ Xây dựng để có ý kiến chính thức trước khi UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Theo Đoan Trang/ Báo Xây dựng


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký