September 10, 2019

DA NANG HOTEL-APT COMPLEX

Địa điểm: phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

Chức năng công trình : Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn.

Tầng cao xây dựng: 36 tầng (125m)+ 2 tầng hầm

Tầng điển hình: 3,3m

Khoảng lùi: + Lùi tối thiểu 6m từ mép vỉa hè phía trong đường Hoàng Sa;

+ Lùi tối thiểu 7,4m từ mép vỉa hè phía trong đường Lê Đức Thọ;

+ Lùi tối thiểu 8,0m ranh giới đất giáp với chùa Sơn Trà; lùi tối thiểu 6m so với đường quy hoạch 11,5m (3-5,5-3m);

+ Lùi tối thiểu 8,3m từ mép vỉa hè phía trong đường quy hoạch B=14,5m.

Số lượng căn hộ: 970 căn hộ

Loại phòng khách sạn: Có 03 loại phòng:

- Phòng Studios(36m2) : 128 căn

- Phòng một giường (68m2): 15 căn

- Phòng hai giường (68-87m2): 25 phòng

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký