June 5, 2019

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  1. Khảo sát: Đo đạc, lập bản đồ địa hình, khoan và thí nghiệm địa chất công trình, thủy văn, tài nguyên nước và vật liệu xây dựng

  2. Quy hoạch: Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch chung xây dựng, chi tiết sử dụng đất đai, chi tiết các khu chức năng đô thị và nông thôn, chi tiết chia lô xây dựng

  3. Lập dự án đầu tư và thiết kế hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, bao gồm: san nền, thoát nước, giao thông, cấp nước, cấp điện dân dụng, thông tin liên lạc, đường ống và trạm nhiên liệu, hệ thống cây xanh, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn trên địa bàn TP

  4. Tư vấn thiết kế công trình kiến trúc đặc thù, nghiên cứu ứng dụng công trình thiết kế mẫu, các loại hình về nhà ở gia đình, nhà ở chung cư và một số loại hình công trình kiến trúc do UBND TP, Sở Xây dựng chỉ định và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có yêu cầu

  5. Tư vấn giúp UBND TP và Sở Xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và đầu tư phát triển, bao gồm: công tác chọn địa điểm xây dựng, hồ sơ chứng chỉ quy hoạch, thẩm định các đề án quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật không phải Viện lập, lập kế hoạch vốn khảo sát, quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng

  6. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình kiến trúc công nghiệp và dân dụng, hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật không phải do Viện lập theo quy định của pháp luật về điều kiện năng lực thẩm tra thiết kế

  7. Tư vấn giám sát các hoạt động xây dựng

  8. Tư vấn đầu tư xây dựng cho công dân và tổ chức khi có yêu cầu

  9. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký